Serveis

La Farmàcia Oristà va més enllà de la consideració tradicional de la formulació magistral com un apèndix de l’oficina de farmàcia i està dotada d´unes instal·lacions, un equipament instrumental i un personal especialitzat pensats amb criteris moderns propis de la indústria farmacèutica. D´aquesta manera podem elaborar tot tipus de fórmules magistrals amb les màximes exigències tècniques i sota les condicions ambientals adequades. Elaborem per a centres hospitalaris, a tercers, i som capaços d´adaptar-nos a les seves demandes.

En aquest sentit, a banda de la zona d´oficina de farmàcia i de packaging, disposem de 2 moderns laboratoris ben diferenciats per a l´elaboració de medicaments:

  • Un de formes sòlides amb sistema de climatització i ventilació independent (ISO 8), per així garantir i evitar els riscos de contaminació creuada degut a la generació de pols.
  • Un altre de líquids i semisòlids amb les condicions ambientals controlades de ISO8 a ISO5 i complint tots els requeriments del Reial Decret 175/2001 (per el que s´aproven les normes de correcta elaboració i control de qualitat de fórmules magistrals i preparats oficinals) i normativa GMP.

Seguint la nostra Política de Qualitat, els nostres serveis inclouen, entre d´altres:

  • Atenció farmacèutica
  • La dispensació de medicaments i productes sanitaris
  • L´adquisició, custòdia i conservació de medicaments i productes sanitaris.
  • L´elaboració, de fórmules magistrals i preparats oficinals, d´acord amb els procediments i controls de qualitat establerts.
  • La garantia de l´atenció farmacèutica a la nostra zona farmacèutica als nuclis de població en els que no existeixi oficina de farmàcia.
  • La col·laboració amb l´Administració sanitària en matèria de control de l´ús individualitzat de medicaments, farmacovigilància, control de qualitat de serveis, publicitat de medicaments, promoció, prevenció i educació per a la salut, formació i informació dirigida a la resta de professionals sobre el medicament, i informació als usuaris del sistema sanitari sobre l´ús correcte del medicament.