Qui som

Filosofia

La filosofia de l´empresa és adaptar, en la mesura del possible, els criteris d´exigència de la indústria farmacèutica a l´elaboració de fórmules magistrals i preparats oficinals en una oficina de farmàcia.

El nostre principal objectiu és garantir un correcte procediment en la formulació dels medicaments, segons la normativa vigent i els estàndards de qualitat, per tal de donar un bon servei als nostres clients mitjançant l´excel·lència, la diligència i el rigor tècnic.

En aquest sentit implementem una política de qualitat (Procediments Normalitzats de Treball, Gestió de Garantia de la Qualitat, traçabilitat dels productes i controls en procés i terminals) per tal de treballar sota condicions definides i no deixar res a l´atzar.

Així mateix les nostres instal·lacions, en especial el laboratori de líquids i semisòlids, estan dotades dels més moderns equips de control ambiental, que ens permeten monitoritzar i controlar en tot moment la temperatura, humitat relativa, diferencials de pressió, velocitat d’aire i renovacions de cadascuna de les sales, per així poder elaborar cada tipus de fórmula en les condicions exigides per les normatives de qualitat. Cada sala del laboratori té validades les seves condicions i podem treballar des de condicions ISO8 (sala D) fins a condicions ISO5 (sala A).

Tots els accessos a les sales estan perfectament controlats, i s´han de dur a terme a través dels SAS´s pertinents, tant de personal, com de materials (aquests darrers, amb il·luminació UV, per tal d’assegurar una correcta desinfecció del material). Aquests accessos estan perfectament enclavats, per sistemes d´il·luminació o físics, en funció de la criticitat de les sales.

Instal·lacions

Les instal·lacions venen complementades per un modern equip instrumental entre el qual destaquen:

  • Autoclau Sanyo
  • Estufa de cultiu Sanyo
  • 2 Cabines de Flux Laminar Telstar
  • Forn esterilitzador i despirogenador
  • Màquina per tancar ampolles Macorra
  • Màquina per rentar ampolles i vials
  • Emulsionador
  • Màquina de comprimir
  • Encapsuladores
  • Emblistadoras

A més disposem de l´equipament per a fer els controls necessaris en el procés de formulació, tant fisicoquímics (pH, punt de fusió, índex de refracció, recompte de partícules, test d´integritat de filtres, ...) com microbiològics (recomptes ambientals i superficials per  alimentació forçada, controls d´esterilitat, ...). Així mateix, i de ser necessari , tenim  externalitzats la resta de controls, amb laboratoris degudament acreditats amb les normatives ISO , BPL i ENAC.

Equip humà

L´equip humà és la clau del bon funcionament de la farmàcia, i per això disposem del personal necessari per realitzar les tasques dels diferents àmbits de treball: farmàcia, laboratori i administració, gestió i serveis.
Disposem d´un personal ben coordinat, amb il·lusió i dinàmic, i que disposa de la qualificació adequada per a les tasques de cada lloc de treball. El personal facultatiu, amb la farmacèutica titular, la farmacèutica substituta, el farmacèutic responsable del laboratori i el personal tècnic de laboratori, així com el personal auxiliar de farmàcia, acumula més de 10 anys d´experiència en les seves funcions, i especialment en la formulació magistral, amb formació i especialització en l´elaboració dels diferents tipus de formes farmacèutiques, i en el treball en zona estèril sota condicions asèptiques .